مهندس بشیر انیسی در گپ و گفت کارآفرینانه

گردهمایی های دوستانه با محوریت موضوع کارآفرینی به تلاش جمعی از اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی؛ به صورت جلسات ماهانه برگزار خواهد شد. هدف از این برنامه که با نام گپ و گفت کارآفرینانه معرفی شده است، آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با فرآیند کارآفرینی و مشاوره و هدایت افراد مستعد در این حوزه است.
اولین گپ و گفت کارآفرینانه با حضور مهندس بشیر انیسی، به عنوان کارآفرین برتر کشور در حوزه خدمات در روز 21 آبان در دانشکده اقتصاد برگزار شد. این جمع دوستانه که با حضور تعدادی از دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و برخی از اعضای هیئت علمی دانشکده برگزار شد، شروع خوبی برای آشنایی هرچه بیشتر شرکت کنندگان با مفاهیم اولیه کارآفرینی، اهمیت خود اشتغالی، روش های تأمین مالی و کسب حمایت برای آغاز فرآیند کارآفرینی بود و در خلال پرسش و پاسخ مهندس انیسی به شرح مراحل مختلف شروع تا بهره برداری از یک کسب وخدمات پرداختند.
گپ و گفت های کارآفرینانه قرار است هر ماه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شود و کارآفرینان موفق کشور در این جلسات دوستانه به بیان تجربیات خود بپردازند. امید می رود این جلسات گامی برای توسعه کسب و کار و ورود افراد مستعد به چرخه کارآفرینی کشور باشد.