چهار چشم انداز برای توسعه مراکز خرید

بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که رشد و توسعه مراکز خرید به زودی متوقف شده و تمامی مراکز خرید موجود با نابودی مواجه خواهند شد. از نظر بسیاری دیگر، امروز فرصتی جدید برای مراکز خرید مهیا شده است و صفحه ای جدید از کتابچه توسعه این مراکز نگاشته خواهد شد.
امروزه با حجم بالای نوآوری و سرعت ابداع تکنولوژی های نوین و از سوی دیگر با قرار دادن تمرکز اصلی بر روی مشتریان، مراکز خرید می توانند تبدیل به مفهومی جدید شوند:

 

"فضاهای تعاملی برای مصرف کنندگان"
“Consumer Engagement Spaces”

 

یعنی: فضاهایی که کاربری های گوناگونی را به صورت یکجا ارائه می دهند که همگی آنها برای برطرف کردن نیازهای امروز و آینده نسل های مختلف خریدکنندگان طراحی شده اند.

مراکزی که اینچنین به سمت موفقیت حرکت خواهند کرد، چگونه خواهند بود؟ به نظر می رسد مراکز خرید موفق در آینده در چهار گروه و دسته اصلی تقسیم بندی شوند:

 

Destination Centers

Innovation Centers

Value Centers

lifestyle centers

 

چهار چشم انداز برای آینده مراکز خرید