شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان

شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان به عنوان اولین Master Developer تخصصی گردشگری، طراحی، ساخت و اجرای طرح‌ های بین‌ المللی سرزمین ایرانیان، پروژه منطقه گردشگری پرند، پروژه منطقه گردشگری سد شهید مدنی و پروژه منطقه گردشگری سد سیاه‌ بیشه را به عهده دارد.

در حال حاضر تمرکز اصلی فعالیت ‌های شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان بر ساخت شهرک بین المللی سرزمین ایرانیان (آیلند) به عنوان یک مجموعه ورزشی، تفریحی، گردشگری و اقامتی در زمینی بالغ بر 1400 هکتار (معادل سه منطقه‌ی شهرداری تهران) می ‌باشد.

همکاری دوان با شرکت توسعه سیاحان به پروژه سرزمین ایرانیان بر میگردد این همکاری منجر به فروش بیش از 100 واحد ویلایی در دهکده گلف زمانی که حتی جاده آن ناحیه ساخته نشده بود، و فروش کل انبارهای منطقه ویژه به یکی از معتبرترین شرکت های ایرانی شد. دوان ایرانیان یکی از مهمترین علل موفقیت خود در این پروژه را انجام مطالعات وسیع و کسب هر روزه دانش مرتبط به منظور بهینه سازی فرآیند های خود می داند.

پروژه سرزمین ایرانیان از جهات بسیاری برای دوان ایرانیان حائز اهمیت است. ابعاد استثنایی پروژه، حضور مدیران سطح عالی کشور، کاربری های نوین، همه از جمله عواملی است که سرزمین ایرانیان را در کارنامه دوان درخشان می سازد. 

دومین زمینه همکاری شرکت دوان ایرانیان با مجموعه سرزمین ایرانیان؛ همکاری در فروش انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بوده است که با توجه به قرار گرفتن در منطقه ویژه اقتصادی اهرمی قوی در راستای ایجاد مزیت رقابتی این پروژه به شمار می رود. به علت وجود معافیت گمرکی، کاربری های متفاوتی برای این انبارها در نظر گرفته شده که مواد غذایی و اسانس، کالاهای سخت، سرهم ساز، ذخیره و غیره نمونه هایی از این کاربری ها هستند.

www.iranianland.com