شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب

شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب از شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری مسکن مادر بوده و در استان های جنوبی کشور مشغول به فعالیت است و تاکنون تعداد 13 پروژه در استان خوزستان (شعبه جنوب غرب)، 5 پروژه در استان هرمزگان، 72 واحد در جزیره کیش، 16 پروژه در استان فارس (شعبه جنوب)، 10 پروژه در استان کرمان و در مجموع 970573 مترمربع زیربنا مشتمل بر 9770 واحد مسکونی را تحت پوشش قرار داده است.

همکاری با شرکت سرمایه گذاری مسکن در پروژه دراک شیراز در سال 1386 نخستین فعالیت دوان ایرانیان به عنوان کارگزار بازاریابی و فروش محسوب می شود. در آن زمان شرکت سرمایه گذاری مسکن بزرگترین مجموعه ساختمانی کشور محسوب می شد و شرکت ما از این سال با این مجموعه توانمند در عرصه ساختمان مشغول همکاری است. از اقدامات درخشان دوان در پروژه دراک می توان به تشکیل اولین focus group در صنعت ساختمان در راستای مطالعه عادات و ترجیحات گروه مخاطب و در نتیجه آن اصلاح محصول با توجه به شناسایی این الگوها اشاره کرد. نتیجه حاصل از تشکیل این "گروه مطالعه" شناسایی و تعیین دقیق دهک مورد مخاطب که جامعه آماری مشخص و نسبتا کوچکی را شامل می شد و متناسب با شرایط پروژه و قیمتگذاری متناسب با این دهک ویژه بود. این اقدام تأثیرگذار در فرآیند فروش پروژه "قیمتگذاری و تعیین شرایط پرداخت به روش ذهنیت خریدار (ارزش محور)" نام دارد که می توان آن را کلید اصلی موفقیت دوان در پروژه دراک دانست. دوان ایرانیان با ابداع راهکارهای نوین موفق شد در هر فاز، میزان فروش خود را فراتر از اهداف فروش تعیین شده پیش ببرد. پروژه دراک به عنوان اولین تجربه کاری دوان با قدرت پیش رفت و تیم موفق شد تا تمامی مشتریان قبلی را نیز حفظ کرده و آنها را از فسخ قرارداد منصرف کند.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب می توانید به وب سایت زیر مراجعه فرمایید:

 

http://www.hic-iran.com