شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب

شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب از شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری مسکن مادر بوده و در استان های جنوبی کشور مشغول به فعالیت است و تاکنون تعداد 13 پروژه در استان خوزستان (شعبه جنوب غرب)، 5 پروژه در استان هرمزگان، 72 واحد در جزیره کیش، 16 پروژه در استان فارس (شعبه جنوب)، 10 پروژه در استان کرمان و در مجموع 970573 مترمربع زیربنا مشتمل بر 9770 واحد مسکونی را تحت پوشش قرار داده است.

همکاری با شرکت سرمایه گذاری مسکن در پروژه دراک شیراز در سال 1386 نخستین فعالیت دوان ایرانیان به عنوان کارگزار بازاریابی و فروش محسوب می شود. در آن زمان شرکت سرمایه گذاری مسکن بزرگترین مجموعه ساختمانی کشور محسوب می شد و شرکت ما از این سال با این مجموعه توانمند در عرصه ساختمان مشغول همکاری است.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب می توانید به وب سایت زیر مراجعه فرمایید:

 

http://www.hic-iran.com