شرکت کوه دشت

شرکت ساختمانی کوهدشت در سال 1333 در تهران فعالیت خود را در زمینه ساخت و ساز تاسیسات زیر بنایی و ساختمان  آغاز نمود.

شرکت دوان ایرانیان در مطالعات اقتصادی طرح ها، مشاوره در زمینه تحقیقات بازار، مدیریت سرمایه و مشاوره جهت تدوین استراتژی های تبلیغاتی با این شرکت معتبر همکاری می نماید.

 http://www.kouhdashtco.com