(شرکت تجلی مهر ایران (سهامی خاص

شركت تجلي مهر ايرانيان در سال 1388 به عنوان يكي از شركت ­هاي تابعه شركت سرمايه­ گذاري مهر اقتصاد ايرانيان منظور فعاليت در كليه امور ساختماني، اقتصادي و بازرگاني در تهران به ثبت رسيد. در اوايل سال 1390 در راستاي تصميمات اتخاذ شده به عنوان هلدينگ عمران و ساختمان شروع به فعاليت نمود كه بر همين اساس سهام شركت هاي سازندگي انصار، كوثر آذربايجان، كوشا پايدار، فراسوي شرق، افتخار خوزستان به هلدينگ مذكور منتقل گرديد. سپس در اواخر سال 1392، بر اساس سیاست های شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، کلیه سهام شرکت فراسوی شرق به استثنای یک سهم به بنیاد تعاون بسیج واگذار گردیده است.

شرکت تجلی مهر ایران یک هلدینگ عمران و ساختمانی وابسته به موسسه مالی و اعتباری مهر است. در سال 1391 انجام امور فروش و بازاریابی واحد های تجاری مجموعه سینما آزادی تهران توسط این شرکت به شرکت دوان ایرانیان محول گردید.

سینما آزادی را می توان اولین پروژه تجاری فرهنگی دوان در نظر گرفت پروژه ای که خود یکی از المان های مهم شهر تهران محسوب می شود. انجام کلیه امور تحقیقات بازار برای واحدهای تجاری سینما و همچنین صنف بندی تجاری های موجود از مجموعه اقدامات دوان برای این پروژه بوده است.

www.tmiranian.com