شرکت کار نیک سازه

 

شرکت کارنیک سازه فعالیت کاری خود را از سال 78 با مدیریت آقای مهندس فرشید فرجی آغاز نموده است. رسالت این شرکت، افزایش سطح کیفیت و رعایت استانداردهای فنی بر پایه علم و فناوری در جهت پیشرفت اقتصادی می باشد تا با بکارگیری تمام توان خود، رضایت سهام داران و خریداران را جلب نماید .این شرکت، تاکنون احداث واحدهای مسکونی، تجاری و اداری زیادی را در سابقه کاری خود داشته است که به عنوان نمونه می توان مجتمع تجاری بین المللی ملی راه، بازارچه فیلسوف (زیتون-کارمندی)، بازارچه بهار و ساختمان باهنر، بازارچه بازار قدیم قشم (جزیره قشم) و مرکز خرید زیتون که از پروژه های شاخص اهواز می باشد را نام برد.

شرکت دوان ایرانیان از اواخر سال 88 همکاری خود را در رابطه با مجتمع تجاری زیتون اهواز با این شرکت آغاز نمود و تماماً به قرارداد خود عمل نمود و این پروژه را با موفقیت به اتمام رساند. همچنین این شرکت امیدوار است که بتواند در پروژه های آتی شرکت کارنیک سازه خدمات گسترده تری را ارائه نماید.