تعاونی شماره 3 کارکنان مجلس شورای اسلامی

شركت تعاوني مسكن شماره (۳) كاركنان مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 1383/5/13 تحت شماره ۲۲۷۳۹۲  با سرمايه اوليه ۱۰۰۲۰۰۰۰۰۰ ريال به ثبت رسيد. تعاونی در طول سال‌های گذشته فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته و در دوره جدید مدیریت خود با بکارگیری نیروها و افراد مجرب، فصل جدیدی از رویکرد عملکردی در پروژه‌های عمرانی را تجربه می‌کند.

http://tms3.ir