شرکت توسعه و عمران بهناد بنا

شرکت توسعه و عمران بهناد بنا یکی از معتبرترین شرکت های ساختمانی ایران در زمینه ساخت و فروش پروژه ها و نیز املاک بانک سامان فعالیت داشته و بر اساس استراتژی های تدوین شده در جهت استفاده از فرصت ها و مزیت های خود در بازار قدم برمی دارد.

 این شرکت در طی مناقصه ای در سال 1392 انجام مطالعات فرصت و مطالعات امکان سنجی پروژه حکیم را به شرکت دوان ایرانیان واگذار کرد. در این مناقصه  18 شخص حقیقی و حقوقی با عناوین مختلفی برای انجام مطالعات مربوط به پروژه از جمله طرح توجیهی، طرح کسب‌ و کار، طرح توسعه و طرح توجیهی فنی- اقتصادی شرکت کرده بودند و در نهایت، مطالعات فرصت این پروژه به شرکت دوان ایرانیان واگذار شد و همکاری مشترکی بین دو شرکت صورت گرفت.

این همکاری جهت دستیابی به اهداف ذیل صورت گرفت:

فاز اول: شناسایی محدوده پروژه، شامل معرفی الگوهای حاکم بر محیط پیرامونی به ‌خصوص الگوهای بکار رفته در پروژه‌ های موفق

فاز دوم: مطالعات بازار، تحلیل و استخراج مزیت ‌های رقابتی، شناخت مشتریان هدف و ...

فاز سوم: تحلیل ‌های مالی، شامل برآورد درآمد هزینه پروژه و پیشنهادهای بودجه ‌ای و محاسبه شاخص ‌های مالی و ...

توسعه برج حکیم در قالب سه سناریو (در زمینی با مساحت 6662 مترمربع) تهیه شده است. تفاوت اصلی سناریوها در سطح کیفی مواردی از جمله ساخت، نحوه عرضه به بازار و تأمین مالی پروژه، تعیین برند و جایگاه پروژه و در نهایت مخاطبین آن است.

 

http://behnadbana.ir/