بناگستران هشتم توس

این شرکت با هدف توسعه کمی و کیقی سرمایه گذاری در کشور به ویژه منطقه شرق ایران و استان خراسان رضوی در سال 1388 تاسیس شد. سرمایه گذاری در زمینه های مختلف تولید و عرصه مسکن و ساختمان به ویژه پروژه های بزرگ ملی و استانی جهت تولید انبوه مسکن، توسعه عمران شهری و شهرسازی از اهم موارد مطروحه در اساس نامه این شرکت است.

در سال 1390، شرکت های بناگستران هشتم طوس و شرکت ایران اطلس، مالکین پروژه مركز بين المللي مالي اقتصادی مشهد، مناقصه ای به منظور همکاری با مشاورین بازاریابی و فروش پروژه برگزار کردند که علاوه بر شرکت دوان ایرانیان، دو شرکت فروش دیگر که از جمله شرکت های فروش توانمند در این حوزه هستند نیز در این فراخوان شرکت کردند و در نهایت دوان به عنوان مشاور پروژه انتخاب شد.

پروژه مشهد در طی زمان حدود 20 سال به صورت اسکلتی نیمه کاره و در میانه ساخت و ساز رها شده بود. در طی این سال ها هویت این پروژه بارها تغییر کرده و در بازه های زمانی مختلف نام های مختلفی برای آن انتخاب شده بود. تیم هوشمند دوان با تسلط بر مفاهیم بازاریابی و فروش و ذهن خلاق و پویای خود، پیرو قراردادی فی مابین این شرکت و شرکت بناگستران هشتم طوس، تحقیقات بازار، مطالعات فرصت و بازاریابی و فروش این پروژه که شامل استراتژی های ورود به بازار، استراتژی های قیمت گذاری، استراتژی های اطلاع رسانی و تبلیغات بود را بر عهده گرفت و در یک فرصت بسیار کوتاه و با قیمت توافق شده ای مناسب و معقول موفق به فروش 100 واحد تجاری در کنار واحدهای اداری شد.

 

http://www.bg8.ir