محراب عمران

 شرکت محراب عمران تهران در سال 1377 از خلاقیت متخصصین و استفاده از تکنولوژی نوین در صنعت سرمایه گذاری و پیمانکاری با هدف کیفیت برتر و گسترش خدمات در عرصه های عمرانی مشغول فعالیت می باشد. این مجموعه پروژه های شهریار تبریز و مسکونی نرگس را به پایان رسانده و از دیگر پروژه های دردست انجام می توان به پروژه های سرزمین گل شرق، یادمان، پروژه طالقانی اشاره نمود.

http://www.mehrabomran.ir