شرکت نوسا

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران ( سهامي عام ) در تاریخ 1375/4/4 تحت شماره 122539 در اداره ثبت شرکت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسیده است. هدف از تاسیس شرکت جذب سرمایه ها و تجهیز پس اندازها به طور مستقیم و انبوه سازی و سرمایه گذاری در بازار سرمایه و همچنین راه یابی به بازار بورس اوراق بهادار بطوریکه این مهم در تاریخ 1377/2/28 محقق گردیده است.

آغاز همکاری شرکت دوان ایرانیان با شرکت نوسا در سال 1392 می باشد که طی قراردادی انجام مطالعات مرتبط با بازاریابی و فروش از جمله قیمت گذاری و تدوین استراتژی های فروش یکی از پروژه های این شرکت تحت عنوان برج مسکونی ظفر به شرکت دوان واگذار شد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این شرکت به وب سایت زیر مراجعه نمایید.

 

 http://www.icic.ir