شرکت توسعه و عمران چیتگر

شرکت توسعه و عمران چیتگر که در منطقه 22 شهرداری تهران در ضلع غربی دریاچه چیتگر واقع است درحال ساخت بخشی از بزرگترین شهرک های مسکونی پایتخت بنام مجموعه مسکونی چیتگر می باشد. این شهرک یکی از زیباترین و مدرنترین شهرک های در حال ساخت کشور است که برج های مسکونی آن به روش صنعتی در سطح منطقه خودنمایی می کند. کل اراضی منطقه چیتگر به مساحت 679 هکتار است که به پهنه های A تا E تقسیم شده که دو پهنه A و B آن توسط شرکت عمران و توسعه چیتگر تاکنون زیر ساخت رفته است. پهنه A دارای 17 برج و پهنه B دارای 20 برج می باشد.

تعداد کل واحدهای مسکونی در این مجموعه برابر با 10604 واحد در پهنه A و B است که از این تعداد 508 واحد ساخته شده است و تعداد 377 واحد آن نیز تحویل متقاضیان مسکن گردیده است. میزان پیشرفت پروژه 31.6 درصد و تعداد باقی مانده واحدها 10096 می باشد.

پهنه C شامل هشت برج است که به تعاونی های چهارگانه نیرو واگذار شده است و پهنه های E و D در حال تهیه طرح و شروع عملیات اجرایی توسط موسسه مسکن سازان می باشد.

در اواخر سال 92 همکاری دوان در بخش بازاریابی و فروش شهرک مسکونی چیتگر درست زمانی که موضوع تأمین مالی پروژه با مشکلات بسیاری مواجه شده بود آغاز شد.

با تعیین استراتژی‌ های دقیق و منظم فروش و بازاریابی و با استقرار دفتر فروش در محوطه پروژه و ایجاد صف متقاضیان با هماهنگی کارفرما و بدون اطلاع سایرین در این پروژه دوان توانست 1000 واحد مسکونی را به فروش برساند و با تزریق اقتصادی که در آن زمان صورت گرفته بود، بیش از 1200 واحد مسکونی را به سهامداران تحویل دهد. این پروژه یکی از به یادماندنی‌ترین پروژه‌ های شرکت دوان ایرانیان و آوانگارد ایرانیان است که طی آن توانست تمام رکوردهای پیشین آوانگارد از جمله تعداد کارکنان به کار گرفته شده در پروژه، تعداد دفترهای فروش، ایجاد صف ‌های مردم جهت خرید و ... را بشکند.

 

http://maskanbetaja.ir