شهرداری قزوین

آغاز فعالیت شهرداری قزوین سال 1286 هجری شمسی می‌باشد، که در سابق همانند دیگر شهرداری‌های ایران "بلدیه" خوانده می‌شد. امروزه شهرداری قزوین یکی از فعال‌ترین شهرداری‌های ایران به شمار می رود و پروژه های کارآمدی را در این شهر اجرا نموده است. 

همکاری شرکت دوان ایرانیان با این سازمان غیردولتی در سال 1386 و پیرو قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری مجتمع تجاری و تفریحی سیتادیوم قزوین (یکی از شعب مجموعه مال های سیتادیوم) آغاز گردیده است. شهرداری قزوین سرمایه گذار پروژه و شرکت دوان ایرانیان مشاور و مجری مهندسی بازاریابی و فروش و مدیریت توسعه آن می باشد و هم اکنون این پروژه و همکاری در مراحل اولیه قرار دارد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با پروژه های شهرداری قزوین به وب سایت زیر مراجعه نمایید:

 

http://www.qazvin.ir