رهاب ساخت ماهان

 

رهاب ساخت ماهان با سابقه ساخت بیش از 2000 واحد مسکونی و بیش از 2میلیون مترمربع سازه های صنعتی در حال حاضر یکی از بزرگترین شرکت های خصوصی در صنعت ساختمان محسوب می‌شود.

شرکت دوان ایرانیان با شرکت رهاب ساخت ماهان به عنوان مجری ساخت برج های مسکونی رزت واقع درمنطقه 5 تهران همکاری خود را آغاز کرده و این شرکت امروز در پروژه سیتادیوم ارومیه همراه شرکت دوان ایرانیان است.

 

www.rahabsakht.com