تحقیقات بازار

تحقیقات بازار یکی از روش های بررسی اجمالی خواسته ها، نیازها و باورهای مصرف کنندگان است. از یافته های تحقیقات بازار می توان در راستای تصمیم گیری برای بازاریابی یک محصول ویژه بهره برد. پیتر دراکر همواره بر این باور بود که تحقیقات بازار جوهره اصلی بازاریابی است. تحقیقات بازار روشی برای مطالعه و جمع آوری اطلاعات در رابطه با نیازهای مصرف کنندگان توسط تولیدکنندگان و فعالان عرصه بازار است. دو نوع کلی از تحقیقات بازار وجود دارد: تحقیقات ابتدایی (که به دو دسته تحقیقات کمی و کیفی تقسیم می شود) و تحقیقات ثانوی.


از طریق انجام تحقیقات بازار می توان به موارد زیر دست یافت:


• اطلاعات بازار:

از طریق اطلاعات بازار، می توان قیمت کالاهای گوناگون و وضعیت عرضه و تقاضای بازار را دریافت کرد. امروزه محققان بازار با ارائه خدمات به مشتریان خود کمک می کنند تا از ابعاد متفاوتی بازار را بررسی کنند. ابعاد اجتماعی، فنی و حتی حقوقی.


• دسته بندی بازار:

دسته بندی بازار در واقع تقسیم بندی بازار یا جمعیت به زیر گروه هایی با انگیزه های مشترک است. از این روش برای دسته بندی بر حسب تفاوت های جغرافیایی، جمعیت شناسی (سن، جنسیت، نژاد و غیره)، تفاوت های شخصیتی، تفاوت در میزان دسترسی به تکنولوژی و تفاوت در مصرف استفاده می شود.


• تمایل های جدید بازار:

تمایلات جدید بازار حرکت به سمت بالا یا پایین در یک بازار در یک دوره زمانی مشخص است. تخمین اندازه بازار ممکن است در شرایطی که نوآوری جدید به بازار ارائه می شود دشوار تر باشد. در این شرایط، نتایج با بررسی مشتریان بالقوه یا دسته بندی مشتریان به دست می آید.


• تحلیل SWOT:

SWOT یک تحلیل مکتوب از نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های موجود در یک نهاد کسب و کار است. چنین تحلیلی ممکن است با هدف بررسی وضعیت رقابتی انجام گیرد. در این حالت این تحلیل به سازمان ها نشان می دهد که چطور آمیخته بازاریابی خود را برنامه ریزی کنند.


شاخص دیگری که با تحقیقات بازار مشخص می شود کارآیی بازاریابی است. این شاخص شامل موارد زیر است:


• تحلیل مشتری (دسته بندی مشتریان هدف)
• مدلسازی انتخاب
• تحلیل رقبا
• تحلیل ریسک
• تحقیق محصول
• تحقیقات تبلیغات
• مدلسازی آمیخته بازاریابی
• آزمون شبیه سازی شده بازاریابی

 

راجع به مطالعات فرصت بخوانید:

مطالعات فرصت